MARIAN SZAJDA PRACOWNIA RZEŹBY

Rzezba

Wykonujemy:

RZEŹBA
pomniki
rzeźby ogrodowe
portret
PŁASKORZEŹBA
medale
plakiety
TABLICE PAMIĄTKOWE
brąz
kamień

[więcej]